Tipe Suami yang baik dan Sholeh menurut Agama Islam

Tipe Suami yang baik dan Sholeh menurut Agama Islam

Tipe Suami yang baik dan Sholeh menurut Agama Islam

Tipe Suami yang Sholeh menurut Agama Islam

Dalam mengarungi biduk rumah tangga seorang perempuan diharuskan memilih suami yang tepat. Karena suami merupakan seorang yang akan membimbing seorang perempuan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini.

Selain itu peran suami sangat besar untuk mengembangkan keungan rumah tangga, disebabkan dirinyalah yang akan harus menafkahi dan memberikan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Berikut adalah Ciri-ciri suami Shaleh yang saya rangkum dari beberapa buku dn artikel lepas.

Memberikan nafkah sesuai kemampuan

Bergaul dengan m’ruf
Membimbing istri dalam ketaqwaan kepada Allah (urusann Agama/ ad-dien)
Bertindak sebagai pemimpin serta pendidik bagi isteri dan anaknya
Senantiasa membahagiakan isteri ketikka mengadakan hubungan biologis / ijma’
Penyantun dan penyabar kepada isteri dan anaknya
Pemaaf, ranah,menekan amarah dan tidak segan memberikan nasihat kepada isteri dan anaknya
Menyayangi isteri, anaknya dan kerabatnya
Berwasiat yang baik dan suka bermusyawarah yang baik dengan isteri
Tidak menyusahkan dan menganiaya

Ketaladanan dan tanggung jawab

Berterima kasih dan pandai menciptakan suasanan yagg menyenangkan
Tidak memancing kecmburuan isteri
Bijaksana, tidak gampang mencela perbuatan isteri
Komunikasi timbal baik dan senantiasa memanggil isteri dengan panggilan yang menyenangkan
Tidak membiarkan isteri berbuat mungkar atau ceroboh dan menjaga rahasia
Tolong menolong dalam urusan rumah tangga
Jika berpergian hendaknya: a. Berilah wasiat yang baik pada isteri, b. Meminta do’a, c. Membekali nafkah, d. Selalu komunikasi

 

Sumber : https://pendidikan.co.id/